Obavijest proizvođačima kukuruza 26.04.2013.

Sjetva kukuruza u Sisačko-moslavačkoj županiji je u tijeku. Za suzbijanje korova u kukuruzu postoji veliki broj herbicida, a najčešće se primjenjuju nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica,…) i jednogodišnje širokolisne (ambrozija, loboda, štir, dvornici,…) korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Frontier X2, Trophy, Mondo, Herbotrof, Triumph, Herbograminea, Alkar, Legionar 84 EC, Guardian AS, Lobby, Acetoklor 900, Proponit 840 EC, Koban 600, Stomp 330 E, Dost 330 E, Ston, Strong, Pendigan 330 EC i dr. 

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Terazin WP 80, Terazin WP 50, Radazin TZ 50, Click 50 FL, Afalon, Linurex 50 WP, Linurex 50 SC, Racer 25 CS, Racer 25 EC, Master CS, Master EC 25, Rubin, Roko, Ares 25 EC, Flurotec, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Radazin extra TZ, Legionar extra, Guardian Textra AS, Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Camix, Akris, Koban T, Terano WG 62,5, Elumis i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju (sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12). 

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

 

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
e-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis