Poštivanje GAEC 10 – Zaštita i upravljanje vodama

Dakle, neće se vršiti obrada tla nego će se površina uz vodne tokove održavati košnjom te će tako postojati zaštitna zona.

U RH proglašene su zone u državi ranjive na nitrate, a AKCIJSKI PROGRAM za zaštitu voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog porijekla koji je donesen (NN 15/13 ), stupit će na snagu danom ulaska Hrvatske u EU, dakle s 01.07.2013.

Od toga trenutka sve odredbe Akcijskog programa biti će obavezne u zonama ranjivim na nitrate, a ODREDBE koje se odnose na uspostavljanje zaštitnih zona oko vodenih tokova biti će obavezne na cjelokupnom teritoriju RH za korisnike izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja.

Prema članku 11. Akcijskog programa zabranjena je primjena gnojiva „na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine korita 5 metara i više“. 

Ovaj uvjet višestruke sukladnosti koji se odnosi na zaštitu vodenih tokova biti će u kontroli od 01.07.2013. godine za poljoprivredna gospodarstva korisnike izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja. Kako su sjetveni radovi u toku poljoprivrednici bi trebali voditi računa o obradi tla u blizini vodotoka.

Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnice