Obavijest voćarima 24.04.2013.

Na mjernim postajama Velika Ludina, Ruškovica i Popovača 22. i 23. travnja zabilježeno je 7 do 12 mm oborina, što je pogodovalo razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis),srednjeg do jakog intenziteta. Većina sorata jabuka nalazi se u fazi početka cvatnje te traje osjetljivo razdoblje za razvoj zaraze s krastavosti. U zaštiti od krastavosti i pepelnice jabuka preporučujemo primjenu sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC. Dužina kurativnog djelovanja za navedene pripravke iznosi 70 do 96 sati (ovisno o intenzitetu porasta i temperaturi zraka).

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb WP, Star WP 80 ili Cadillac 80 WP.

U nasadima šljive neposredno nakon cvatnje ili u precvjetavanju preporuča se izvršiti tretiranje za suzbijanje šljivine osice primjenom insekticida koji su manje opasni za pčele te imaju repelentno tj. odbijajuće djelovanje na pčele. Od insekticida preporučamo: Alfa 10 SC, Direkt, Fascon, Fastac 10 SC, Rogor 40, Chromgor 40 ili Zagor. Primjenu insekticida potrebno je obaviti u večernjim satima (poslije 19 sati) kada pčele ne lete.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.  

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis