Obavijest proizvođačima kukuruza 24.04.2013.

Započela je sjetva kukuruza. Neposredno nakon sjetve može se krenuti u zaštitu od korova primjenom tzv. zemljišnih herbicida, za čije dobro djelovanje je važno da tretirana površina bude vlažna kako bi se herbicid mogao aktivirati i suzbiti korov.

Kombinirani herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova prije nicanja i u ranoj fazi nakon nicanja su: Dual gold 960 EC, Camix (samo prije nicanja) Lumax, Primextra TZ gold 500 SC; Radazin extra TZ, Legionar extra, Guardian textra AS, te Koban 600 i Koban T (u kombinaciji sa terbutilazinom (Terazin, Radazin TZ), proširuje im se spektar djelovanja).

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve prije nicanja ili u ranoj fazi poslije nicanja suzbijaju herbicidi: Terazin WP 80, Terazin WP 50, Radazin TZ 50, Click 50 FL, Akris ; Linurex 50 SC, Afalon WP; Racer 25 CS, Racer 25 EC, Rubin, Master SC, Master EC 25, Roko EC, Ares 25 EC, Flurotec; Merlin WG; Callisto 480 SC, Elumis; Pledge 50 WP (primijeniti neposredno nakon sjetve kukuruza zbog moguće fitotoksičnosti).  

Jednogodišnje uskolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Stomp 330 E, Ston, Dost 330 E, Strong EC, Pendigan 330 EC; Frontier X2; Tiara WG 60. Za suzbijanje uskolisnih korova prije nicanja i u ranoj fazi poslije nicanja mogu se primijeniti: Trophy, Mondo, Triumph, Herbotrof, Herbograminea, Legionar 84 EC, Legionar, Lobby, Alkar, Acetoklor 900,Guardian AS.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji kukuruza na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis