Obavijest poljoprivrednicima 24.04.2013.

Poljoprivrednicima na području Gorskog kotara preporučamo pregledavanje poljoprivrednih površina radi utvrđivanja brojnosti poljskih glodavaca. Ukoliko se pregledom utvrdi veća brojnost ovih štetnika preporučamo provesti mjere suzbijanja. Provođenje mjera suzbijanja glodavaca je učinkovitije ako se u akciju uključi veći broj poljoprivrednih proizvođača jednog područja.

Suzbijanje poljskih glodavaca je redovna mjera zaštite bilja! 

Posebno treba voditi računa o višegodišnjim nasadima, djetelištima, livadama, pašnjacima, uvratinama, međama i sl. gdje nema redovne obrade tla. Tijekom pregleda površine potrebno je zatrpati sve pronađene rupe od glodavaca, a sutradan u aktivne-otvorene rupe staviti zatrovane mamce i ponovo zatrpati zemljom. U voćnjacima mamke se može stavljati u prikladne plastične cijevi. Nakon provedenog postupka potrebno je pokupiti i zakopati uginule glodavce.

Za suzbijanje poljskih glodavaca koristiti pripravke na osnovi bromadilona (trgovačkog naziva Bromadilon mamac, Brodilon pelete, Gardentop pellete, Bromadilon pelete, Rodexion pelete, Suradilon zrna, Ratimor pelete, Ratimor žitni mamac, Terminator X žitni mamac).

Sve vrste zatrovanih mamaca treba koristiti točno prema uputama. Ne smiju biti dostupna djeci, domaćim životinjama i divljači. 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis