Sedma skupština Udruge malih sirara BIL-SIR

Od 17. siječnja 2007. do danas Udruga BIL-SIR ostvarila je sve ciljeve zacrtane u statutu. Od 300 sirara koliko ih ima u Republici Hrvatskoj, 100 ih je prošlo edukaciju za zanimanje mljekar-sirar.

U boljim vremenima za sirare, udruga je brojala pedesetak članova. Bila je jedna od najuspješnijih. Od 2007. godine do danas mali sirari predstavljali su se na mnogim sajmovima diljem Hrvatske. Udruga ili njezini članovi suorganizatori su dva možda najveća sajma sira u Hrvatskoj, „Dani sira u gradu sira“ u Bjelovaru i „Gospodarski sajam, sajam sira“ u Grubišnom Polju. Naglasak je uvijek stavljan na kvalitetu sira.

Danas se situacija promijenila. Mali sirari Bjelovarsko-bilogorske županije moraju odlučiti hoće li nastaviti ulagati u proizvodnju koja iziskuje puno truda i ulaganja ili ne. Neki  mali sirari prodaju svoj sir na Zagrebačkim tržnicama ili na sajmovima, što uz rad u staji i sirani iziskuje dodatni trud. Drugi svoj sir prodaju na lokalnim tržnicama, no sve manje. Istočno od Zagreba sirarstvo nije povezano s turizmom, nego češće uz preradu viška proizvoda. Stoga je potrebno i dalje poticati  i pomagati proizvodnju autohtonih proizvoda vrijednih ruku naših seljaka.

Darija Marković, dipl. ing.,
viši stručni savjetnik za male životinje