Obavijest vinogradarima 23.04.2013.

Obavještavaju se vinogradari da je potrebno provesti zaštitu vinograda od crne pjegavosti. Preporuča se primjena DITHAN ili PINOZEB ili STAR ili MANKOZEB ili MANKOKAL u količini od 250 g na 100 l vode ili POLYRAM u količini od 200 g na 100 l vode ili DELAN 700 WDG u količini od 50 g na 100 l vode ili DACONIL u količini od 150 ml na 100 l vode.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se provesti tretiranje protiv crne pjegavosti s EQUISETUM PLUS u količini od 1 l na 100 l vode u kombinaciji s KALIWASSERGLAS u količini od 1.3 l na 100 l vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr