Obavijest vinogradarima 19.04.2013.

Većina sorata vinove loze (ovisno o položaju) nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili bubrenja pupova. Vinogradarima se preporučuje da se izvrši prva preventivna žaštita, prije novih oborina, usmjerena protiv Crne pjegavosti ili fomopsisa (Phomopsis viticila).

Preparati koji se koriste u tu svrhu jesu preparati na bazi bakra.

Neki od njih su: Bordoška juha, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Nordox 75 WG, Neoram WG, Kocide DF i mnogi drugi.

Gore navedenim preparatima dodati i neki preparat na bazi sumpora koji u ovoj fenofazi djeluje i protiv grinja. Neki od tih preparata su Chromosul SC 80, Cosavet DF, Kossan WG ili Sumpor SC 80 ili neki drugi.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja potrebno je popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
e-mail:Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis