Obavijest ratarima 19.04.2013.

Ozime žitarice nalaze se u fazi busanja. Obilaskom parcela primijećena je pojava korova, uglavnom širokolisnih (mrtva kopriva, mišjakinja, poljska potočnica, poljska ljubica…). Žitarice su najosjetljivije na korove do kraja busanja kada korovi najviše ometaju njihov razvoj. Ovisno o sastavu korovne flore i stupnju zakorovljenosti treba provesti zaštitu usjeva primjenom odgovarajućeg herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih korova od sredine busanja do početka vlatanja u strnim žitaricama (osim zobi i tritikale)  mogu se primijeniti hormonski herbicidi Deherba A, Dikocid, Dikonit, Dikopur, Dikopin (1,5-2,5 l/ha), DMA 6, Deherban A extra (1-1,2 l/ha), Dicopur E, Esteron extra 600 EC (0,6-0,8 l/ha), te  Deherban M (1,5-2,5 l/ha),te herbicidi na osnovi djelatne tvari florasulama: Mustang u dozi 0,4-0,6 l/ha, Lancelot 450 WG u dozi 30-33 g/ha.

Od sredine busanja do stadija drugog koljenca za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti hormonski herbicidi: Deherban fluid (4 l/ha), Astix, Optica (2 l/ha, osim u pšenici i ječmu dozvoljen i u ozimoj zobi i ozimoj raži), Duplosan KV (2,5-3 l/ha), Duplosan DP (2-2,5 l/ha), Basagran DP-P (2,5-3 l/ha), Deherban combi MD (4 l/ha), Optica trio (1,5-2,5 l/ha); Lintur 70 WG(180 g/ha); Arrat WG (0,1-0,2 kg/ha).

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove od početka busanja u ozimoj pšenici,ječmu, raži,pšenoraži i zobi suzbijanje herbicidina osnovi djelatne tvari fluroksipir estera: Starane 250 EC, Comet 250 EC, Voro EC, Pluss EC, Tomigan 250, Tandus EC i Fluxyr 200 EC, Vega EC, Fox EC.

Herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura. 

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.  

 

dr. sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Serti@savjetodavna.hr