Obavijest maslinarima 19.04.2013.

Temeljem pregleda nekoliko maslinika ustanovljeno je da je na pojedinim stablima došlo do značajnije pojave štitastih ušiju.

Maslinarima preporučujemo da ta, pojedinačna stabla tretiraju sa Mineralnim svijetlim uljem ili sa Bijelim uljem, da ne bi došlo do neželjenog širenja istih na ostali dio maslinika.

Preparate koristiti prema uputi proizvođača!

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis