Obavijest proizvođačima ranog kupusa 18.04.2013.

Započelo je presađivanje presadnice ranih sorata kupusa  na otvoreno. Neposredno prije sadnje može se provesti zaštita od štetnika tretiranjem tla ili presadnica, te zaštita od korova.

Prije presađivanja presadnica zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, sovice, grčice, rovci) i ličinki kupusne muhe može se provesti primjenom granuliranih ili tekućih insekticida unošenjem u tlo nakon primjene, insekticidima na osnovi klorpirifos-etila Dursban G-7,5, Finish G-7,5 (15-20 kg/ha tretiranjem redova; 50-60 kg/ha primjena širom), Dursban E-48, Nufos, Pirinex 48 EC, Finish E 48 ili Callifos 48 EC (2-3l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom) ili teflutrina Force 1,5 G (7-10 kg/ha primjenom u redove za vrijeme sjetve pomoću depozitora za granulirane insecticide).

Ako se ne provede zaštita tretiranjem tla navedenim zemljišnim insekticidima zaštita od zemljišnih štetnika, kupusnih buhača i kupusne muhe, može se provesti tretiranjem presadnica neposredno prije sadnje.  Presadnice se tretiraju namakanjem korijena i korijenovog vrat, nikako ne potapati list u kontejnerima prije presađivanja u trajanju od oko 15 sekundi u 0,15% (15 ml/10 l vode) otopinu jednog od insekticida. Od insekticida se mogu koristiti: Macho 70 WS, Confidor SL 200, Boxer SL 200, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali ili Congo.

Zaštita od jednogodišnji širokolisnih korova može se provesti primjenom jednog od herbicida na osnovi oksifluorfena prije presađivanja: Goal EC, Galigan, Verton EC ili Gallus EC (2-3 l/ha).

Zaštita od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova može se provesti primjenom herbicida na osnovi napropamida: Devrinol 45 FL, Razza SC, Devil SC (2-4 l/ha). Nakon primjene unijeti herbicid u tlo na dubinu 2-5 cm.

Zaštitu od jednogodišnjih uskolisnih (crvena svračica, koštan, muhar, mišji repak, slakoperka) i širokolisnih (štir, loboda, konica, bročika, žabnjak, čistac) korova provesti jednim od herbicida na osnovi pendimetalina: Stomp 330 E, Ston, Dost 330 E, Strong EC ili Pendigan 330 EC (4-5 l/ha). Korov herbicid usvaja putem korijena. Suzbijaju korove od nicanja do faze dva lista. Herbicidno djelovanje u tlu traje 2-3 mjeseca. Primjenjuju se prije presađivanja presadnica na dobro pripremljeno tlo bez gruda i optimalne vlažnosti.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu kupusa od štetnika i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Navedena sredstva za zaštitu bilja primjeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr. sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis