Obavijest ratarima 16.04.2013.

Upozoravamo proizvođače uljane repice da obiđu svoje usjeve i izvrše pregled na pojavu repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Usjevi uljane repice nalaze se u različitim fazama razvoja.

Kada pupovi postanu vidljivi (D2) pragom odluke smatra se 1-1,5 sjajnika po pupu, kad počne diferencijacija pojedinih pupoljaka(E), prag odluke je 2-3 sjajnika.

Štete koji nanosi sjajnik je u tome što izgrize cvjetne pupove iznutra. Oštećeni pupovi ne cvatu. Zaštitu izvršiti do cvatnje.

Tretiranje se može provoditi preparatima; Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Chess 50 WG, Actelic 50 EC, Pyrinex 250 ME, Chromorel –D Biscaya, Fastac 10 SC, Direkt 10 EC, Decis 1,25 EC, Karate 2,5 EC, Karate Zeon, Beta-Baythroid EC 025 i dr. Ovi pripravci djeluju i na proljetne repičine pipe koje su prisutne.

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Integrirani proizvođači trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis