Obavijest proizvođačima ozimog ječma 16.04.2013.

Protekle je jeseni tijekom mjeseca listopada u središnjem dijelu Županije palo gotovo 100 mm kiše, a tijekom prve dvije dekade mjeseca studenog također je zabilježeno iznadprosječno toplo i dovoljno vlažno razdoblje, pa su usjevi ozimih žitarica posijani u optimalnim rokovima vrlo brzo klijali i nicali. Većina je takvih usjeva u dobroj kondiciji dočekala zimske uvjete kakvi su započeli početkom druge dekade prosinca 2012. godine. Tijekom mjeseca ožujka zabilježeno je svega nekoliko dana kada je vlažnost zemljišta dopustila obaviti prve prihrane, pa je kondicija ozimih usjeva vrlo različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Dugotrajno zadržavanje vlage u proteklom zimskom i rano-proljetnom su razdoblju pogodovale su neobično ranom i vrlo snažnom razvoju gljivičnih bolesti ozimog ječma i pšenice, već tijekom stadija busanja.

Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom". Za razliku od proteklih sezona ovim putem obavještavamo proizvođače da je već početkom vlatanja potrebno pregledati zdravstveno stanje usjeva i zaštititi iste od biljnih bolesti. Još prije 7 dana na ozimom ječmu u središnjem dijelu Županije zabilježena je vrlo jaka zaraza mrežastom (Pyrenophora terres) i sivom pjegavosti (Rynchosporium secalis), u toj mjeri da je na nekim dijelovima zaraza veća od 40 %! Najavljena toplina u narednim će danima pogodovati brzom vlatanju i porastu ozimog ječma, a jutarnje rose i zadržavanje vlage pogoduje sekundarnom razvoju bolesti. Uz moguće manje oborine narednog vikenda očekujemo vrlo velike štete od biljnih bolesti na nezaštićenim usjevima ozimog ječma i pšenice. Stoga na poljima gdje vlažnost tla to omogućuje preporučujemo prije narednih oborina obaviti mjere suzbijanja bolesti ječma, a ako se tren vlažnog razdoblja nastavi i početkom svibnja ove će sezone gljivične bolesti žitarica biti potrebno suzbijati u najmanje 2 optimalna roka. Što se bolesti žitarica javljaju u jačoj mjeri pri mlađim razvojnim stadijima kulture utjecaj na gubitak prinosa je veći.

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni i topliji meteorološki uvjeti krajem uvjeti krajem travnja i tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati i klasja usjeva. Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

Tablica 1. Pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje bolesti ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (lit./ha)
azoksistrobin
Amistar
0,5-0,8
azoksistrobin & ciprokonazol
Amistar Xtra
0,6-0,8
epoksikonazol & karbendazim
Duett, Respect 250 SC
0,8-1,0
epoksikonazol & metiltiofanat
Duett Ultra
0,4-0,6
epoksikonazol & fenpropimorf
Opus Team
1,5
epoksikonazol & krezoksim-metil
Controlan
0,8-1,0
flutriafol
Impact, Takt SC
Impact 25 SC, Superpact SC
1,0
0,5
metkonazol
Caramba SL
1,2-1,5
tebukonazol
Folicur EW 250, Foliar 250
0,5-1,5
tebukonazol & protiokonazol
Prosaro 250 EC
0,75-1,0
tebukonazol & karbendazim
Porto SC
1,5
trifloksistrobin & ciprokonazol
Sphere 535 SC
0,35
prokloraz
Sportak, Mirage 45 EC
1,0
piraklostrobin & epoksikonazol
Opera SE
1,25

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis