Obavijest proizvođačima luka 16.04.2013.

Tijekom travnja počinje let lukove muhe (Delia antiqua), najvažnijeg štetnika luka. Budući da prezimljuje u tlu kao kukuljica, prilikom sadnje luka potrebno je provesti preventivno tretiranje.

Ono se može izvršiti sredstvima Dursban G-7,5, Finish G-7,5, Dursban E-48, Nufos, Finish E 48, Callifos 48 EC, Pyrinex 48 EC.

Navedena sredstva najbolje je primijeniti u redove, uz obaveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo).

Pri uzgoju mladog luka primjena gore navedenih preparata je zabranjena!

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka, mogu se primijeniti sredstva: Stomp 330 E, Dost 330 E, Ston, Strong, Pendigan 330 EC, Panida grande.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka mogu se koristiti preparati: Goal, Galigan 240 EC, Verton, Gallus.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju (sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12).

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

 

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
e-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis