Obavijest povrtlarima 16.04.2013.

Proizvođačima luka preporučujemo izvršiti zaštitu od korova nakon sadnje, a prije nicanja moguće je obaviti kombinacijom pripravaka Stomp 330 E,Strong, s Goal ili Verton 240 EC ili Gallus ili Afalon disperzija. Pripravak Goal i Verton 240 EC, Gallus Afalon disperzija mogu se koristiti i nakon nicanja višekratno u smanjenim dozama.

Ako koristite insekticide protiv zemljišnih štetnika Dursban G-75, Finish G 7,5, mladi luk ne koristiti za jelo.

Vrijeme je sadnje krumpira. Za suzbijanje zemljišnih štetnika odnosno štetnika podzemnih organa krumpira primijeniti jedan od navedenih insekticide: Dursban E -48, Finish E-48, Pyrinex 48 EC ili Callifos 48 EC. Tekućim pripravcima tretiramo cijelu površini uz obaveznu inkorporaciju.

Za zaštitu od uskolisnih korova nakon sadnje, a prije nicanja primijeniti jedan od pripravaka: Stomp 330 E, Strong, Plateen WG 41,5.

Za širokolisne korove i neke travne korove prije nicanja koristiti Racer 25 EC, Rubin, Sencor WG 70, Tor WG 70, Senior, Skorpio 70 WG, Dancor 70 WG.

Sencor WG 70, Tor  WG  70, Senior, Skorpio 70 WG. Moguće je koristiti pripravke višekratno u smanjenim dozama i nakon nicanja korova.

Učinkovitije suzbijanje širokolisnih korova je u stadiju nicanja 2-3 tjedna nakon sadnje. U kombinaciji primijeniti smanjene doze.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Integrirani proizvođači trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr