Obavijest ratarima 11.04.2013.

Obilaskom površina zasijanih uljanom repicom u Virovitičko-podravskoj županiji utvrđena je prisutnost repičinog sjajnika i repičine pipe. Obzirom da repičin sjajnik ( Meligrthes aeneus) čini štete hraneći se pupovima kad su potpuno zatvoreni, potrebno je izvršiti zaštitu u tom peridu. Nakon otvaranja cvijeta odrasli oblici više ne čine štete. Povećana aktivnost odraslog oblika je kad temperatura zraka poraste iznad 120 C što se očekuje narednih dana. Prema tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju ratarskih kultura prag odluke kad se pristupa suzbijanju ovisi o fazi razvoja cvjetnih pupova:

  • kod cvjetnih pupova koji su još pokriveni lišćem je 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu
  • kod vidljivih, ali nediferenciranih pupova prag odluke je 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu
  • kada počne diferencijacija pojedinih pupova, prag odluke je2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Insekticidi registrirani za suzbijanje ovog štetnika u RH i dozvoljeni u integriranoj prizvodnji ( jednom godišnje) su: Dursban E-48, Pirifos EC, Finish E-48, Callifos EC,Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC,Lino, Reldan 40 EC, Rely 40,Pyrinex 250 ME,Chromorel D, Nurelle-D, Pirel-D, Pinurel D, Kalinorel D EC, Terel EC,Fastac 10 SC, Fastac 10 EC, Direct, Alfa 10 SC, Fascon,Vantex MC, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Karate zeon, Karis, Lambda.

Suzbijanje repičine pipe insekticidima: Decis 1,25 EC, Rotor EC, Roetem EC, Decis 6,25 WG, Karate 2,5 EC, King EC, Karate Zeon, Karis MC, Lambda 5 EC.

Preventivno suzbijanje biljnih bolesti na uljanoj repicitakođer je potrebno provesti, a naročito protiv navedenih bolesti pripadajućim fungicidom; Amistar Exta SC, Caramba SL Prosaro 250 ECOrtiva SC Pictor DF (Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) ) Amistar Exta SC Ortiva SC (crna pjegavost (Alternaria brassicae, Alternaria vrste)), Prosaro 250 EC, Pictor DF (suha trulež stabljike i korijena (Phoma lingam)).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura u 2013.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis