Obavijest maslinarima 02.04.2013.

Nakon rezidbe maslina uputno je obaviti dezinfekcijsku mjeru uporabom pripravaka na osnovi bakra, koja sprječava širenje bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv.savastanoi), ali i predstavlja preventivno tretiranje protiv najopasnije gljivičnebolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Preporučujemo uporabu pripravaka Nordox 75 WG, Nordox super 75, Champion, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Neoram WG ili Kocide DF.

Za zaštitu koja uključuje i suzbijanje štitastih uši (sekundarna pojava čađavica), prednost dajemo kombinacijama bakra s mineralnim uljima – Bijelo ulje i Mineralno svijetlo ulje.

U slučaju vidljivih simptoma, zbog nemogućnosti obavljanja preventivne zaštite, preporučujemo uporabu sistemičnih pripravka Nativo 75 WG, Difkor ili Stroby WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis