Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka 28.03.2013.

Proteklih dana prevladavalo je hladno vrijeme praćeno snježnim oborinama što je usporilo razvoj pupova, tako da se većina sorata jabuke nalazi u razvojnom stadiju otvaranja vršnih pupova. Meteorolozi narednih dana najavljuju porast temperature zraka što će pogodovati razvoju vegetacije. Istovremeno je najavljena mogućnost oborina što može pogodovati razvoju prve primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalisVoćarima savjetujemo da, kada vremenski uvjeti dozvole, izvrše tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox super 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica ili Plavi kamen.).

Ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje) zbog suzbijanja štitastih ušiju i jaja lisnih ušiju.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri temperaturi zraka višoj od 5°C.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka, za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
e-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis