Obavijest vlasnicima plantažnih bresaka 28.03.2013.

Na većini lokaliteta breskve i nektarine se nalaze u razvojnom stadiju otvaranja pupova i pojave zelenog vrška. Vremenski uvjeti proteklih dana usporavali su razvoj vegetacije i onemogućiliprovođenje mjera zaštite. Meteorolozi najavljuju mogućnost novih oborina što će pogodovati razvoju zaraze breskve i nektarine uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans ).

Kada vremenski uvjeti dozvole, za suzbijanje kovrčavosti lista preporučujemo primjenu organskih fungicida: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Chromodin WP, Dodine S-65 WP, Daconil 720 SC, Ziram 76 WG. Nakon otvaranja zimskih pupova na koštičavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
e-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr