Obavijest maslinarima 27.03.2013.

Maslinarima preporučamo prije najavljenih oborina obaviti preventivno tretiranje protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina) posebice u nasadima sa zastupljenim osjetljivijim domaćim sortimentom. Za zaštitu preporučamo koristiti pripravke na osnovi: bakrenog oksida (trgovačkog naziva Nordox 75 WG, Nordox super 75), bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG), bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Kocide DF) ili bakrenog hidroksida+Ca sulfata+cink sulfida (trgovačkog naziva Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra).

Bakreni pripravci primijenjeni u ovom periodu smanjuju širenje i bakterijske bolesti raka masline (Pseudomonas savastanoii) pa im u maslinicima s pojavom ove bolesti treba dati prednost.

Ukoliko zaštitu protiv paunovog oka nije moguće provesti prije najavljenih oborina, čim to vremenski uvjeti dozvole, primijeniti sistemične pripravke na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola i trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis