Obavijest voćarima 08.03.2013.

Nasade breskve svake godine napada bolest kovrčavost lista (Taphrina deformans) protiv koje se preporuča samo preventivna zaštita u vrijeme mirovanja breskve (pripravcima na bazi bakra) kao i samom kretanju vegetacije-otvaranje pupa (organski fungicidi). Simptomi zaraze su vidljivi u vegetaciji kada se ne može više djelovati niti jednim fungicidom da bi se bolest uništila. Kod provođenja zaštite je potrebno dobro fungicidom prekriti koru te svaku granu, grančicu i pup jer to su mjesta gdje bolest prezimljuje i od kuda se može širiti zaraza.

Nakon rezidbe bi trebalo breskve zaštititi protiv ove bolesti fungicidima na bazi bakra kao što su: Champion, Bakreno vapno WP 50, Kocide DF, Cuprablau Z, Nordox super 75, Gypso i drugi u preporučenim koncentracijama proizvođača i uz što veći utrošak vode. Također se mogu koristiti i kombinacije pripravaka na bazi bakra sa mineralnim uljima (kao npr. Bijelo ulje) kada osim bolesti suzbijamo i prezimjele oblike štetnika. Mogu se upotrijebiti i gotove tvorničke kombinacije (kao npr. Crveno ulje, Modro ulje).

I drugo koštičavo voće (šljive, višnje, trešnje, marelice) potrebno je zaštititi protiv bolesti (preventivno – kao što su rogač šljive, šupljikavost lišća, monilija) i prezimjelih stadija štetnika sa već gore navedenim pripravcima.

Pripravci na bazi bakra u koštičavom voću se smiju primijeniti samo u mirovanju vegetacije odnosno do pred početak kretanja vegetacije.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja pupa, količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike.

Napominjemo da je potrebno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja u usjevima i nasadima te da svakako poljoprivrednici ne zaborave na ovu svoju obavezu kao i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (www.mps.hr). Poljoprivrednici upisani u Upisnik integriranih proizvođača dužni su se držati Tehnoloških uputa za voćarstvo za 2013. (www.mps.hr).

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis