Obavijest voćarima 05.03.2013.

Na području priobalja,posebicena koštičavom voću, u fenofazi bubrenja pupova a prije najavljenih oborina preporučamo obaviti preventivno plavo prskanje protiv prezimljuljućih oblika bolesti.

Za plavo prskanje mogu se koristiti sredstva na osnovi:

  • bakrenog sulfata (trgovačkog naziva Modra galica, Plavi kamen),
  • bakrenog oksida (trgovačkog naziva Nordox 75 WG, Nordox super 7),
  • bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Neoram WG),
  • bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Champion, Champion WG 50, Blauvit, Champion tekući Cuproline, Kocide DF),
  • bakrenog-hidroksid-kalcij sulfat kompleksa (trgovačkog naziva Bordoška juha, Bordoška juha caffaro 20WP, Bordoška juha 20 WP-manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20),
  • bakrenog-hidroksid-Ca-klorid kompleks+cink sulfida (trgovačkog naziva Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra).

Tretiranje obaviti za lijepa i mirna vremena a voćke dobro okupati.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi za uporabu. Svaka primjena SZB koja nije u skladu s registracijom je kažnjiva. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis