8. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara

Savjetovanje je, zajedno sa zamjenicom ministra poljoprivrede gospođom Snježanom Španjol, otvorio gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Bandić. I gospođa Španjol i gospodin Bandić su se u pozdravnim riječima osvrnuli na mjere, kojima su, i MP i lokalna uprava, utjecali na razvoj hrvatskog voćarstva, s time da je gospodin Bandić pritom još izrazio i žaljenje što Hrvatska, uz sve kapacitete i stručnjake, uvozi preko 70 % voća.

U sklopu otvorenja dodijeljene su i povelje zaslužnima za doprinos razvoju hrvatskog voćarstva.

Tema ovogodišnjeg savjetovanja bila je „Mjere za razvoj hrvatskog voćarstva“, s ciljem da se kroz izlaganja, teme, analize, prijedloge i rasprave definiraju glavna uporišta i naznake realnih mogućnosti postizanja samodostatnosti voćarske proizvodnje u Hrvatskoj.

U dva dana trajanja savjetovanja prezentirano je okupljenim voćarima više od 50 stručnih, odnosno znanstvenih radova. U plenarnim izlaganjima dat je naglasak na stvarno stanje voćarstva, na proizvodnju – što imamo, a što nemamo, kako racionalizirati proizvodnju u smislu kvalitete i kvantitete te kakvo nam je stanje tržišta i izvoza voćem, a kao novi oblik i navike potrošnje voća prezentirana je nova mjera Nacionalni program “Shema školskog voća“, putem koje će se uvrstiti voće na jelovnike učeničkih obroka u školama diljem Hrvatske.

U sekcijama fiziologija, ekologija i pomologija dat je naglasak na aktualne probleme u voćarskoj proizvodnji, kao što su niske temperature i njihov utjecaj na oštećenje cvjetova i prirod jabuka, sortiment jabuke u sustavu ekološke proizvodnje, korištenje biostimulatora u proizvodnji jagoda, introdukcija novih sorti različitih voćnih vrsta te u maslinarskoj proizvodnji utjecaj lokacije maslinika i utjecaj navodnjavanja na dozrijevanje maslina i na kvalitetu maslinova ulja, uzgoj maslina u težim uvjetima, a prezentirane su i strateške smjernice za opstanak hrvatskog maslinarstva.

U sekciji tehnologija i organizacija bio je naglasak na racionalno korištenje proizvodnih prostora, na uvođenje novih tehnologija (kao npr. uporaba kokosovog vlakna u hidroponskoj proizvodnji jagoda) i tehnoloških rješenja kod voća nakon berbe (biološki tretmani voća poslije berbe, tretmani voća zračenjem, minimalna prerada svježeg voća i dr.) te na organizaciju voćarske proizvodnje putem proizvođačkih grupa i organizacija i standardiziranja voća, kao temelja konkurentnog i održivog voćarstva.

U sekciji zaštita dat je naglasak na integriranu zaštitu u voćarskoj proizvodnji i dosadašnjim problemima zaštite, s osvrtom na jabuku i praćenje rane detekcije pojave štetnih kukaca, a ponuđena su i neka rješenja u zaštiti agruma i masline.

Poruka s ovog 8. tradicionalno voćarskog savjetovanja je da nam preostaje vrlo malo vremena do ulaska u Europsku uniju, a mnogo problema, koje treba riješiti u postojećim nasadima, kao što su: opremanje nasada sustavima za navodnjavanje, mrežama protiv tuče, zaštitom od mraza; zatim racionalnija zaštita, berba, skladištenje, prerada voća te tržište i marketing, tj. jednom riječju, treba smanjiti troškove proizvodnje, kako bi ojačalo hrvatsko voćarstvo i tako postalo konkurentno u Europskoj uniji.

mr. sc. Višnja Šimunović,
rukovoditeljica Odsjeka