O hranidbi teladi u sustavu krava – tele

U hranidbi teladi najvažnije je da tele odmah nakon teljenja posiše puno kolostruma (mljeziva). Kolostrum sadrži tvari potrebne za imunitet (otpornost) teleta prema infekcijama bakterijama, virusima i praživotinjama. Uzimanjem kolostruma tele dobiva privremeni ili pasivni imunitet od majke. Kolostrumom se može smatrati samo prva mužnja nakon teljenja. Već u drugoj mužnji udio antitjela koja štite tele je manji za 40 % u odnosu na prvu.  Ako tele nije u mogućnosti posisati kolostrum, dajemo mu ga napajanjem. Kako bi teletu osigurali na vrijeme dovoljnu količinu kolostruma, možemo posegnuti i za rezervom u zamrzivaču ili ga možemo kupiti. Tele bi unutar 3 – 4 sata nakon teljenja trebalo popiti bar dvije litre kolostruma. Kranji rok za konzumaciju mljeziva je 6 – 8 sati nakon teljenja. Nakon toga mijenja se sluznica crijeva teleta koje ne može iskoristiti antitijela iz kolostruma i postaje podložno infekcijama.

tele1.jpg

Odmah nakon teljenja na otvorenom križanac između domaće „zeke“ i Charollaise pasmine siše kolostrum kako bi primio pasivni imunitet. (Foto: Ivica Kosor)

Privremeni imunitet postepeno slabi i nestaje sa 7 – 8 tjedana starosti teleta, ali to može biti i ranije ako tele nije posisalo dovoljno kolostruma. Paralelno sa slabljenjem i gubljenjem pasivnog imuniteta tijelo teleta stvara vlastiti aktivni imuniteta koji ga štiti od infekcija. Vlastitu otpornost na infekcije tele stvori s oko 16 tjedana starosti. U dobi između 7 i 10 tjedana osjetljivo je razdoblje jer je pasivni imunitet opao a aktivni se još nije dovoljno razvio. Vakcine za jačanje imuniteta mogu se dati u osmom tjednu, kad je ukupni imunitet najniži. Vakciniranje se može ponoviti 2 – 6 tjedana kasnije ili bliže odbiću. Dobri se rezultati postižu i vakciniranjem mlađe teladi. O svemu se posavjetujte sa svojim veterinarom.

tele_graf.png

Pasivni i aktivni imunitet teleta

U periodu sisanja, pogotovo u mlađoj dobi, proljevi teladi znaju predstavljati ozbiljan problem i nanositi velike gubitke. Bez obzira na uzročnike proljeva, tele gubi veliku količinu tekućine i elektrolita.

skica_tele.jpg

Za prevenciju proljeva najvažnije je da tele na vrijeme popije kolostrum (mljezivo) i da se vodi računa o higijeni okoline. (Crtež: Ivan Jukić)

Kako bi se uspješno borili protiv proljeva potrebno je kod teladi nadoknaditi gubitak tekućine i elektrolita te osigurati opskrbu hranjivim tvarima i energijom. Dijeta ili uskraćivanje davanja mlijeka teletu s proljevom je štetno. Kako bi zadovoljili dnevnu potražnju teleta za energijom i bjelančevinama, količinu mlijeka (10-12% tjelesne težine) treba podijeliti u 2-3 obroka. Nadoknadu elektrolita (soli) treba ponuditi po volji. Napajanje treba izvesti svaka dva sata. Na tržištu se mogu nabaviti sustavi za oralno davanje kolostruma, elektrolita i medicinskih napitaka za telad.

kolostrum.jpg kolostrum1.jpg

Oralni sistem za davanje kolostruma, elektrolita i medicinskih napitaka za telad[1]

Tablica: Raspored napajanja teladi u vrijeme proljeva 

Vrijeme
Mlijeko (l)
Elektrolit (l)
ujutro
1,5-2,0
ujutro
1-1,5
U podne
1,5-2,0
Poslije podne
1-1,5
Uvečer
1,5-2,0
Kasno u noć
1-1,5
ukupno
7,5-11 litara

 

 Ako elektrolit nije komercijalno dostupan kod veterinara, možete ga spremiti sami, nabavom komponenti u ljekarni ili drogerijama. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sastav je: 200 g glukoze, 35 g soli, 25 g natrijevog bikarbonata, 15 g kalij-klorida (E 508).

skicatele1.jpg

 Neki tipovi proljeva mogu se spriječiti oralnom vakcinacijom po teljenju (Crtež:Ivan Jukić)

Budući da je u sustavu krava–tele, telad uz majku ponekad i do starosti 9 mjeseci, ista cijelo vrijeme sišu. Sisanje je učestalije i duže traje u mlađoj dobi teladi, dok sa starošću teladi, vrijeme provedeno u sisanju opada.


Tablica: Dnevni broj i vrijeme sisanja ovisno o starosti teladi

 

Starost teladi (mj.)
1
2
3
4
5
6
7 – 9
Broj sisanja / dan
8 – 10
6
5
4
3,5
3
1 -2
Dnevno trajanje sisanja (min)
60 – 70
50
40
30
20
15
10

 Izvor: II. Medizinische Tierklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München

U periodu do odbića dnevni prirast teladi iznosi 700-1000 grama. Prirast može biti i veći, što ovisi o količini posisanog mlijeka i kvaliteti paše koju telad postepeno konzumira uz majku. Za kilogram prirasta potrebno je konzumirati oko 10 litara mlijeka. Prirast dobiven iz mlijeka ide na trošak majke.

Ponekad se u stadima   nađu odrasla grla koja sišu druge krave oduzimajući mlijeko teladi koja siše. Ugradnjom “ježa” na gubicu takvih grla, možemo uspješno prevenirati ovu pojavu. 

je__.jpg je__1.jpg

Prevencija neželjenog sisanja uz pomoć „ježa“ (Foto: Ivan Jukić)

Tele uz majku uči pasti. Zbog boljih prirasta teladi se može osigurati kvalitetnija paša korištenjem napasivanja u slijedu i tzv. potkradajuće ispaše. O tome drugom prilikom. Uz sisanje i pašu, telad je na pašnjaku poželjno prihranjivati koncentratom kako bi se postepeno privikavala na budući tov. Voda i mineralno – vitaminski dodaci moraju uvijek biti dostupni.

prihranjivanje.jpg prihranjivanje_skica.jpg

Prihranjivanje teladi na pašnjaku. Objekti za prihranjivanje mogu se jeftino izvesti u vlastitoj režiji ili se mogu nabaviti na tržištu. (Foto i crtež: Ivan Jukić)