Sustavi držanja nesilica za proizvodnju konzumnih jaja

Od 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj zabranjena je uporaba klasičnih kaveza za držanje kokoši nesilica za proizvodnju konzumnih jaja. Zabrana je propisana direktivom EU 1999/74/EC ali to ne znači zatvaranje i automatski prestanak proizvodnje u objektima koji imaju instalirane takve sustave.

Naime, do ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju dozvoljeno je držanje kokoši nesilica u klasičnim kavezima do završetka proizvodnog ciklusa. Slijedeći ciklus proizvodnje morati će se odvijati u obogaćenim kavezima ili pak u alternativnim sustavima držanja.

Svi proizvođači koji grade nove objekte za proizvodnju konzumnih jaja moraju se tome prilagoditi.

Obogaćeni EU kavezi moraju odgovarati slijedećim uvjetima:

 • svaki kavez mora imati na raspolaganju najmanje 750 cm² podne površine od čega 600 cm² iskoristive površine + gnijezdo + mjesto za brušenje kandži + prečka
 • visina kaveza najmanje 45 cm, ali 20 cm iskoristivog prostora u svakoj točki
 • površinu kaveza najmanje 2000 cm²
 • kavez mora imati prečku za sjedenje najmanje 15 cm dužine, gnijezdo za nošenje jaja koje je odijeljeno visećim trakama, hranilicu od najmanje 12 cm dužine po nesilici, najmanje 2

kokos11_1.jpg

Pojilice

kokos2_11_1.jpg

Prečka za sjedenje

kokos3_11_1.jpg

Prostor za brušenje kandži i čišćenje 

Alternativi sustavi držanja  

Mogući načini držanja kokoši nesilica su:

 • slobodno držanje – free range
 • poluintenzivni sustav
 • držanje na stelji
 • etažni sistem držanja u štali

Kod slobodnog načina držanja svakoj nesilici potrebno je osigurati 10 cm prostora za hranjenje kod ravnih hranilica ili najmanje 4 cm prostora kod okruglih hranilica.

Za napajanje kod ravnih pojilica potrebno je 2,5 cm prostora po nesilici ili 1 cm kod okruglih pojilica, a kod kapljičnih pojilica najmanje 1 pojilica na 10 nesilica ili kod fiksno postavljenih pojilica u dometu svake nesilice moraju biti postavljene najmanje 2 pojilice.

Mora se osigurati barem jedno gnijezdo na 7 nesilica, a kod zajedničkih gnijezda mora se osigurati najmanje 1 m² površine za 120 nesilica.

Također, mora se ugraditi prečka za odmaranje dužine 15 cm , bez oštrih rubova i ne smije biti postavljena iznad stelje. Vodoravna udaljenost između dvije prečke mora iznositi najmanje 30 cm a između prečki i zida najmanje 20 cm.

Gustoća naseljenosti ne smije biti veća od 9 nesilica po m².

Steljom se mora pokriti najmanje 250 cm² podne površine (1/3 poda). 

U alternativnim sustavima gdje se nesilice mogu slobodno kretati među etažama moraju se zadovoljiti slijedeći uvjeti:

 • veličina do 4 etaže, visina među etažama najmanje 45 cm
 • pojilice i hranilice moraju biti tako raspoređene da su dostupne svakoj nesilici podjednako
 • ispod svake etaže potrebno je instalirati traku za skupljanje fecesa

U alternativnim sustavima držanja s ispustom moraju se zadovoljiti slijedeći uvjeti:

 • osigurati dovoljno otvora sa strane objekta za nesmetan ulazak i izlazak nesilica (izlazak iz zatvorenog objekta u dio s vanjskom klimom) razmještenih duž cijelog objekta, za 1000 nesilica zajednički otvor mora biti najmanje 2m dužine.

Ispusti moraju imati površinu primjerenu gustoći naseljenosti i konfiguraciji terena, zaštitu od grabežljivaca i nepovoljnih vanjskih utjecaja.

kokos4_11_1.jpg

Alternativni sustav držanja nesilica s ispustom 

Prema posljednjim istraživanjima vrlo mali broj proizvođača konzumnih jaja prilagodio se držanju i uzgoju nesilica u obogaćenim kavezima ili alternativnim sustavom držanja, stoga sam mišljenja da Republici Hrvatskoj predstoje problemi u proizvodnji konzumnih jaja i dostatnom pokrivanju tržišta.

* fotografije-izvor www.bigdutchman.de

 

Valerija Čižmak, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica