Predobre pšenice i ječmovi (2)

Za razliku od prošle godine, kada se sjetva pšenice i ječma odvijala uz velike poteškoće, zbog suše, koja je prouzrokovala nekvalitetnu pripremu tla i izuzetno otežala sjetvu, ova je godina u potpunosti drugačija. Navedene činjenice rezultirale su lošim nicanjem i nepripremljenošću usjeva za ulazak u zimu. Ova godina u svemu je drugačija i budi nadu u jednu dobru pšeničnu godinu. Prisjetimo se:

psenice28_11.jpg  psenica128_11.jpg

Ovako pšenice izgledaju danas u Baranji

Vremenske prilike (bolje reći neprilike) u sjetvi 2011., bile su takve da su se pojedina katastrofična predviđanja za žetvu 2012. umalo ostvarila. Najlošije od svih kultura prošla je uljana repica koja zbog suše gotovo da nije ni posijana, a i ono malo što je posijano većim je dijelom u proljeće presijano u neku drugu kulturu, jer repica nije nikla.

Pšenica je pak nekako nikla. Prve proljetne kiše i kiše u vrijeme formiranja zrna ipak su donekle spasile čitavu stvar. I pored nekoliko izuzetno vrućih dana (toplotni udar) u vrijeme mliječne i voštane zriobe, na kraju smo ipak imali jednu prosječnu žetvu.

Što je sada sa pšenicama i ječmovima te uljanom repicom?

Svi usjevi izuzetno dobro izgledaju. Dugo vremena nismo imali tako ujednačene i razvijene usjeve pred ulazak u zimu. Bez obzira na katastrofalnu sušu i nezapamćene temperature tijekom ljeta, velike količine oborina pred samu sjetvu i tokom sjetve, stvorile su odlične uvjete za pripremu, a relativno visoke temperature u listopadu i studenom pogodovale su gotovo 100%-tnom nicanju usjeva.

Navedeni klimatski uvjeti doveli su do toga da su nam danas usjevi možda i “predobri“, da ne kažem prebujni. Nismo se jednom razočarali u žetvi s obzirom na optimistična predviđanja,a tako je bilo 2009.g. kada smo u konačnici imali jednu osrednju žetvu, a jesen je obećavala puno više.

Naime, što nam se u ovom euforičnom optimizmu može dogoditi?

Već godinama govorimo o pravilnim rokovima sjetve i opasnosti koje donose prerani i prekasni sjetveni rokovi (vidi članak na istu temu od istog autora na ovim stranicama “Predobre“ pšenice i ječmovi, objavljenog 2008.g.).

U konkretnom slučaju može nas zadesiti nekoliko neprilika sa lošim posljedicama za pšenice i ječmove:

  • pojava lisnih uši koje su prenositelji virusa koji mogu prouzročiti virusna oboljenja čije su posljedice velike štete.
  • osim virusnih oboljenja,moguć je napad čitavog niza bolesti (snježna plijesan) itd.
  • neželjeno izduživanje vlati i velike štete pri nižim temperaturama

Ne bih želio biti zloguki prorok, no podsjećam što nam se realno može dogoditi. Nadam se da se ništa od ovoga neće dogoditi i da će nam žetva u 2013. godini biti uspješna i bogata.