Duhan – Burley

Sjetva duhana u plitice počinje sredinom ožujka. Proizvodnja rasada u hidroponima zahtjeva manje ljudskog rada, a dobiveni rasad je kvalitetniji. Prije hidropona rasad se uzgajao u lijehama, što je zahtijevalo svakodnevno otkrivanje i pokrivanje te ručno zalijevanje. U hidroponima je ta najzahtjevnija mjera njege znatno pojednostavljena, jer plitice sa rasadom plivaju na vodi koja se jednostavno nadoknadi crijevom za vodu, a biljka si uzima onoliko vode koliko joj treba. Ostale mjere njege u hidroponima su prozračivanje, zaštita od bolesti i prihrana (koje su postojale i kod proizvodnje u lijehama). Nova mjera u hidroponima je šišanje rasada radi ujednačenja veličine. Šišanje se provodi 2 – 3 puta pri čemu se mora paziti da se pri šišanju ne ošteti vegetacijski vrh i uvijek se šiša barem jedan centimetar iznad vegetacijskog vrha. Kada je rasad dovoljno razvijen i kada je prestala opasnost od mraza duhan se presađuje na stalno mjesto u polju. U polju duhan nastavlja rasti i kada je lišće tehnološki zrelo počinje berba. Duhan dozrijeva i bere se po insercijama. Insercija je skupina 2 – 3 lista koji dozrijevaju istovremeno. Tehnika nizanja se usavršila. Prije se duhan nizao na igle, dok sada proizvođači većinom koriste improvizirane sprave.

Proizvodnja duhana zahtjeva dosta ljudskog rada, koji je u zadnje vrijeme isplativ, osobito za obitelji koje nemaju posebna financijska primanja, a što je najvažnije mogu sami odraditi posao bez dodatnih troškova.

Uzgoj sadnica započinje sredinom ožujka, a rasad se presađuje u polje sredinom svibnja, odnosno kada prestane opasnost od mraza.

Tijekom uzgoja koriste se pesticidi, odsijeca se cvat kako bi gornji listovi bili što veći, a pri tome i sama biljka u cijelosti kvalitetnija.

Prva berba započinje u prvoj polovini srpnja. Duhan se bere do listopada, odnosno dok se ne otkinu svi listovi. U nekim godinama kada mraz padne ranije može se dogoditi da listovi ostanu na biljci i tada izgube na kvaliteti.

Prednost proizvodnje tipa Burley u odnosu na tip Virginija je što se suši na zraku i nema troškova sušenja (prikazano na slici).

Tip Burley spada u grupu krupnolisnih duhana sa većim sadržajem nikotina (od 2,3%-4.5%) u odnosu na Virginiju (1%-2%).

 

Mirjana Rastija, dipl. ing. agr.
poljoprivredna savjetnica

Pripremi za ispis