Obavijest proizvođačima uljane repice 04.10.2012.

Uljana repica je u različitim fazama nicanja ovisno o rokovima sjetve. Zbog sušnih uvjeta većina proizvođača nije primijenila zemljišne herbicide nakon sjetve a prije nicanja.

Pregledom parcela uočen je velik broj korova, naročito travnih (samonikle žitarice, ljuljevi, slakoperka i dr). Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve te ako je potrebno izvrše zaštitu protiv korova jednim od herbicida:

Agil 100 EC, Fusilade forte, Focus ultra, Gepard 050 EC.

Osim travnih korova u jesen se pojavljuju i širokolisni korovi od kojih su vrlo problematični kamilica, broćika, jarmen koji ako ostanu u polju u velikom broju uzimaju dosta hranjiva na štetu uljane repice, te otežavaju žetvu.

Za zaštitu uljane repice od jednogodišnjih i višegodišnjih korova u jesen moguće je primijeniti navedene herbicide: Lira, Logo 300, Lontrax, Lontrel 300, Loret, Boss i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputi proizvođača!

Marijana Milušić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marijana.Milušić@savjetodavna.hr