Obavijest maslinarima 07.09.2012.

Kiša koja je pala proteklih dana, te jutarnje rose pogoduju širenju uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Na područjima i polažajima gdje se češće javlja paunovo oko, uz rijeke, blizina šuma, kotline potrebno je provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka na bazi bakra.

Pripravci koji se mogu u tu svrhu koristiti su: Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Nordox 75 WG, Nordox super 75 WG, Kocide DF, Neoram WG .

Nakon primjene voditi računa da je karenca za navedene pripravke 56 dana.

Neoram WG ima kraću karencu, 15 dana.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti prema propisima!

 

Gordana Kožarić-Silov dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis