Odlazak u mirovinu kolege Željka Košaroga

Diplomirao je 1973. godine, a prvo radno mjesto bilo je u PIK-u Našice kao tehnolog u proizvodnji kukuruza. Povratkom u Bjelovar zaposlio se u Poljoprivrednoj stanici koja se nalazila u okviru tadašnje „Sirele“ na selekciji i unapređenju stočarske proizvodnje.

Od 1991. godine radi u Poljoprivredno savjetodavnoj službi na području županije te je prošao sve promjene koje su bile tokom godina u službi. Svoj doprinos u radu dao je u ratno vrijeme, 1995. godine kada je u ime službe upućen na područje Gline gdje je radio na prikupljanju napuštene stoke nakon ratnih djelovanja i osiguranju dovoljne hrane za stoku.

Veći dio godina proveo je radeći na unapređenju stočarstva na području grada Grubišnog Polja, Garešnice i Bjelovara. Radno vrijeme za njega je značilo biti na terenu, među poljoprivrednicima u njihovim stajama, bez obzira na vrijeme i zdravlje.

Poljoprivrednici su ga cijenili radi znanja i iskustva koje je s njima dijelio, a radi specifičnih brkova dobio je nadimak „Brko„.

brko.jpg

U slobodno vrijeme, dok mu je zdravlje dopuštalo bavio se trčanjem maratona i suđenjem na rukometnim utakmicama. Te aktivnosti sada je zamijenio boravkom u vinogradu. 

Želimo mu puno zdravlja i sretne umirovljeničke dane.

 

Poljoprivredna savjetodavna služba
Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije