Uputa međimurskim vinogradarima o mjerama četvrte usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje 27.07.2012.

Od početka mjeseca travnja do sredine mjeseca srpnja zbroj prosječnih dnevnih temperatura većih od 10°C prešao je sumu 800°, pa u narednim danima očekujemo početak promjene boje kožice boba, što će biti vidljivo naročito u sorata ranijih epoha dozrijevanja s tamnijom kožicom, npr. pinot crni i pinot sivi!  Nakon što smo u prvoj dekadi mjeseca srpnja zabilježili iznadprosječno vruće razdoblje, od početka druge dekade bilježimo više grmljavinskih pljuskova, pa je tako primjerice u Međimurskom vinogorju danima od 9. do 25. srpnja o.g. zabilježeno čak 11 kišnih dana, a primjerice na lokalitetu Trnovčak je u tom razdoblju palo 88,8 mm oborina! Najviše temperature zraka su zadnjih dana bile niže od 27°C, ali su pritom prosječna dnevne vlažnosti zraka ponovno porasle iznad 70 %! U naredna 3-4 dana meteorolozi ponovno najavljuju novu mogućnost manjih količina oborina. Većina vinogradara je početkom mjeseca srpnja obavila prvo vršikanje mladica, a naknadno u bujnijih sorata ponovno bilježimo brzi porast vršnih mladica.

Vrlo visoke temperature zraka u prvoj polovici mjeseca srpnja nisu omogućile jači razvoj plamenjače ili peronospore lišća (Plasmopara viticola), a znakove bolesti ove sezone na grožđu nismo niti pronašli. Naprotiv, vrućina uz vrlo naglašenu vlažnost zraka u srpanjskom je razdoblju jako pogodovala razvoju pepelnice (Uncinula/Erysiphe necator) na mladim bobicama. Ipak, s novim je oborinama moguća kasna pojava plamenjače na vršnom lišću!

U poljskom mikro-pokusu poljoprivredne savjetodavne službe na lokalitetu Vučetinec (sorta moslavac bijeli ili šipon) na netretiranom je trsju posljednjih 15-tak dana zaraza pepelnice grožđa (Uncinula/Erysiphe necator) porasla sa 25 % na više od 75 %! Toplo i sparno razdoblje krajem mjeseca srpnja i početkom mjeseca kolovoza još će uvijek pogodovati razvoju kasne pepelnice na bobicama i(ili) peteljkovini u slabije zaštićenim nasadima, a ranijih smo sezona ovu pojavu naročito bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. moslavac ili šipon, rajnski rizling pa čak i na graševini. Ako se tek ovih dana pojavljuju prvi znakovi pepelnice grožđa, još uvijek je moguće dodatno u zonu grožđa koristiti Karathane Gold EC (0,05 %), na što smo upućivali još tijekom proteklih dnevnih preporuka, ali isti se pripravak smije koristiti samo 2x godišnje, uz propisanu karencu za vinske sorte 42 dana! Ipak, u zadnjim mjerama zaštite vinogradarima protiv pepelnice grožđa preporučujemo planirati korištenje sumpornih fungicida (www.mps/poljoprivreda/integrirana)! Zbog produljene karence za vinske sorte loze krajem srpnja i(ili) početkom kolovoza više ne preporučujemo miješati sumporne fungicide sa djelatnim organskim tvarima iz skupine ditiokarbamata (npr. mankozeb, propineb, metiram). Karenca u tom slučaju iznosi čak 56 dana! U protekloj smo preporuci protiv peronospore ili plamenjače preporučili koristiti pojedinačne ili kombinirane pripravke uz sadržaj folpeta. U narednom razdoblju preporučujemo planirati korištenje pojedinačnih ili kombiniranih bakarnih fungicida (www.mps/poljoprivreda/integrirana). Karenca sumpornim i bakarnim fungicidima za vinske sorte grožđa iznosi 35 dana!

Sredinom mjeseca srpnja, odnosno prije 10 dana bilježimo završetak leta druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), zbog čega smo u posljednje dvije preporuke ili u drugoj i trećoj zaštiti nakon cvatnje preporučili njihovo usmjereno suzbijanje. Ako su provedene iste mjere zaštite, suzbijanje grožđanih moljaca više nije potrebno!

U mladim nasadima sadnje 2012. ili 2011. godine u mjerama zaštite protiv plamenjače još uvijek prednost dajemo pripravcima koji su proteklih godina dali najdugotrajniju zaštitu od ove bolest a sadrže Al-fosetil (www.mps/poljoprivreda/integrirana), te im dodati jedan od sumpornih ili organskih fungicida protiv pepelnice. U nekim se nasadima pojavljuju simptomi fizioloških poremećaja zbog nedostatka određenih makro- i mikro-hranjiva, pa su moguće i folijarne prihrane vinograda, ali bez istovremene kombinacije sa bareno-sumpornim sredstvima.

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis