Obavijest voćarima 24.07.2012.

Zbog nestabilnog vremena praćenog oborinama, u nasadima jabuka preporučujemo zaštitu od uzročnika krastavosti (Venturia inequalis) uporabom kontaktnih pripravaka, najmanje korištenih u sezoni – na osnovi  kaptana (Captan WP 50, Stoper, Merpan 80 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Star 80 WP). U nasadima osjetljivim na pepelnicu preporučujemo uporabu pripravka na osnovi trifloksistrobina (Zato Plus WG,Zato 50 WG).

Zbog većeg ulova leptira, treba ponoviti zaštitu protiv druge generacije  jabučnog savijača poglavito u nasadima s kasnim jesenskim i zimskim sortimentom. Preporučujemo uporabu jednog od insekticida – Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm EC.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača, uz pravilno zbrinjavanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja te popunjavanje evidencija o korištenju istih.

mr. sci. Ivana Župić
e-mail:
Ivana.Zupic@savjetodavna.hr