Obavijest vinogradarima 20.07.2012.

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnosti od zaraze bobica s peronosporom. Bobica su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.
Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi bakra: Nordoxsuper 75, BakrenovapnoWP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, RameCaffaro 32 WP, NeoramWG, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Championtekući, Cuproline, KocideDF, CuprablauZ, CuprablauZultra, Bordoškasuspenzija 20 WP, Bordoškajuha 20, Bordoškajuhacaffaro 20 WP, Bordoškajuha 20 WPManica, Bordoškajuha 20 WP, BordoškasuspenzijaS-20, ModragalicailiPlavikamen.
 
U suzbijanju pepelnice preporučujemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora: Thiovit jet, Chromosul 80, Kossan WG, Sumpor SC, Tekući sumpor ili Kalinosul 80
 
Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10, NN 55/12) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.
 
 
 
Suzana Slovic, dipl. ing. ing.
e-mail:
Suzana.Slovic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis