Obavijest maslinarima 17.07.2012.

Obavještavamo maslinare da je na opažačkim punktovima zabilježen početak leta prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae). Stoga je uputno početi provoditi preventivnu zaštitu maslina, metodom zatrovanih mamaca.

Učinkovitost metode zatrovanih mamaca je dobra ukoliko je primjenjuje veći broj maslinara, odnosno ako se provodi na većem broju stabala (100 i više).

Kombinira se 1 % -tni Buminal (ili neki drugi hranidbeni atraktant) sa insekticidom (Chromgor 40, Rogor 40, Perfection, Sistemin E-40) i vodom, te se prska manji dio krošnje uz utrošak 1-2 dcl škropiva po stablu.

Zatrovane mamke je potrebno obnavljati svako 10-15 dana, te obvezatno nakon kiše. Na tržištu se može nabaviti i gotove mamke (Success bait), koji su dozvoljeni u integriranoj i u ekološkoj proizvodnji, kao i uporaba Eco-trapa.

Upozoravamo maslinare koji su u prošloj sezoni bilježili značajnije štete uzrokovane napadom maslinina svrdlaša (Rhynchites cribrippenis), da redovito pregledavaju svoje nasade. Do sada ne bilježimo intenzivniju pojavu ovog štetnika na kontrolnim punktovima Splitsko-dalmatinske Županije.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača uz obvezatno popunjavanje evidencije o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis