Obavijest vinogradarima 10.07.2012.

Još uvijek prijeti opasnost od zaraze bobica pepelnicom. Protiv pepelnice savjetujemo upotrijebiti jedan od sljedećih fungicida: Cristal, Postalon 90 SC, Domark ME, Folicur EW, Collis, Nativo 5 WG, Talendo, Vivando i sl.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice savjetujemo primjenu pripravka Falcon EC 460.

Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

Voditi računa da se pripravci iz iste kemijske skupine smiju upotrijebiti do tri puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

Protiv peronospore može se upotrijebiti npr: Daconil 720 SC, Polyram DF, Antracol WP, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP, Mankozeb i dr.

Let leptira druge generacije grozdovih moljaca na svim lokalitetima slabijeg je intenziteta nego prijašnjih godina. Za suzbijanje grozdovih moljaca na lokalitetima gdje se pregledom ustanovi 4 % napadnutih grozdova može se koristiti jedan od sljedećih insekticida: Laser KS, Avaunt 15 SC, Reldan 40 EC, Lyno ili Rely i sl.

Protiv grozdovih moljaca, gdje je to potrebno, tretirati samo zonu grozda, a tretiranje provesti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima! Poštivati propisane mjere za zaštitu pčela.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka!

 

Margita Budiselić Kutle dipl. ing.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis