Obavijest vinogradarima 05.07.2012.

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i posebno pepelnice (Uncinula necator).

Protiv peronospore preporučujemo neke od sljedećih preparata: Galben C, Baldo C, Curzate B WG, Ridomil gold plus ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujem neke od sljedećih preparata: Vivando KS, Talendo, Falcon, Postalon, Collis ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Protiv oba uzročnika zajedno mogu se koristiti Quadris, Universalis, Cabrio top ili Eclair 49 WG.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj proizvodnji!

Zbog vrlo visokih temperatura zaštitu obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima!

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis