Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača 02.07.2012.

Nakon blagdana Sv. Vida, od početka druge polovice mjeseca lipnja je započela sadnja kasnih kupusnjača, koje za berbu dospijevaju krajem rujna i početkom listopada, a često se koriste za spravljanje zimnice kiseljenjem. U proizvodnji dominiraju hibridi kupusa okruglih, bijelih glava, te lokalno varaždinsko zelje, tipičnih spljoštenih zelenih glava. U drugoj smo polovici mjeseca lipnja samo tijekom 2 dana zabilježili oborine, kojih je u središnjem dijelu Županije palo oko 15 mm. Proteklo su razdoblje obilježili vrlo vrući i sparni ljetni dani, a najviše su dnevne temperature zraka u posljednja 4 dana u rasponu od +36,0 do +37,6°C! U takvim je uvjetima potrebno navodnjavanje usjeva kupusnjača posađenih u drugoj polovici mjeseca lipnja. Vrlo vruće i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju štetnika kupusnjača, među kojima dominiraju kupusni buhači, lisne uši, stjenice i različite vrste gusjenica.

 Tablica 1. Neki od insekticida dopuštenih za suzbijanje štetnih gusjenica u kupusnjačama:

Djelatna tvar
Pripravak
Karenca
beta-ciflutrin
Beta Baythroid EC
7 dana
esfenvalerat
SumiAlpha
7 dana
deltametrin
Roetem, Decis, Rotor EC, Skud
7 dana
lambda-cihalotrin
Karate EC
14 dana
klorpirifos-metil
Reldan, Lino, Rely 40 EC
21 dan
alfa-cipermetrin
Fastac, Alfa, Direct, Fascon
28 dana
emamektin benzoat
Affirm WG
3 dana
Bacillus thuringiensis supsp. kurstaki*
Baturad WP, Biobit WP
7 dana

*registriran samo za suzbijanje kupusnih bijelaca (Pieris)

Dobro je koristiti mješavinu različitih skupina insekticida, npr. sintetske piretroide pomiješati sa organofosfatima ili naturalitima. Insekticide primijeniti u doba dana kada pčele ne lete, npr u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

No, hibridi kupusnjača i lokalna sorta varaždinsko zemlje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti, među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni

meteorološki uvjeti: visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena varaždinskog zelja dvogodišnjom "uzdržnom" selekcijom bez stručnog nadzora i tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se "zajedničke" bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Za folijarno suzbijanje uzročnika biljnih bolesti na kupusu sve do sredine 2011. godine dopuštenje za primjenu u Republici Hrvatskoj imao je samo Signum DF registriran za suzbijanje prstenaste i koncentrične pjegavosti i pojedini bakarni pripravci (npr. bakar-sulfat, bakarni-hidroksid, bakar-oksiklorid). Proširenjem primjene sredstava za zaštitu bilja od sredine 2011. sezone u usjevima kupusa je dopuštena folijarna primjena fungicida navedenih u Tablici 2.! Svi navedeni daju odličnu zaštitu protiv uzročnika pjegavosti lišća. Ipak, ovi dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra (npr. Scudo).

Tablica 2. Proširenje dozvole sredstvima za zaštitu bilja u KUPUSNJAČAMA od sredine 2011. godine:

Fungicidi
Amistar 250 SC
(brokula, cvjetača, kelj pupčar, kelj – sve na otvorenom)
pjegavosti lista,  bijela hrđa
1 lit./ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 10 dana)
K=14 dana
Daconil 720 SC (brokula, kelj pupčar, cvjetača)
plamenjača, siva plijesan
2,1 lit./ha (2x)
K= 7 dana
Daconil 720 SC (presadnice brokule, kelja pupčara i cvjetače – na otvorenom i zaštićenom)
plamenjača
1,7 lit./ha (2x)
OVP
Nativo WG
(brokula, cvjetača)
Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella
0,4 kg/ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)
K=21 dan
Nativo WG
(kelj pupčar, kupus)
Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella
0,4 kg/ha (3x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)
K=21 dan
Ortiva SC
(kupusnjače)
Altarnaria, Albugo, Peronospora, Erysiphae
1,0 lit./ha (2x) (razmak tretiranja 8-12 dana)
K= 14 dana
Score 250 EC (kupusnjače -kupus, kelj pupčar, kelj)
Altarnaria, Leptosphaeria, Pseudocercosporella
0,3-0,5 lit./ha (najmanji razmak tretiranja 15 dana)
K=21 dan

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Moguće im je dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, npr. Silwett u propisanoj količini.

Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura i pojačane sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih biostimulatora u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata). Dobro je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
e-mail:
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis