Na PG Vrankić održan Dan krumpira

danpolja_1_.jpg
domaćini Vesna i Marinko Vrankić,
Suzana Hajvaz (Chromos Agro d.o.o.) i Robert Bačaj (BASF)

Nakon okupljanja mnogobrojnih gostiju, proizvođača krumpira iz Hercegovca, Međimurja, Like, Ogulina, predstavnika tvrtki Franck d.d., Agrofructus d.o.o., Podravka d.o.o., Prehrana d.o.o., Bejo Zaden d.o.o., Fitopromet d.o.o., Agroprojekt d.o.o., predstavnika Karlovačke županije, grada Ogulina, Hrvatske poljoprivredne komore, Poljoprivredne savjetodavne službe, nazočne je najprije pozdravio domaćin Marinko Vrankić, a zatim načelnik općine Plaški Ivan Šego, zamjenik gradonačelnika grada Ogulina Vladimir Kubelka dr. vet. med., direktor Hrvatske poljoprivredne komore dr. sc. Ivan Katalinić, te predstavnici tvrtki BASF Croatia d.o.o. Robert Bačaj ing. agr., Chromos Agro d.o.o. Suzana Hajvaz dipl. ing. agr., te Petrokemije d.d. Višnja Mikoč dipl. ing. agr.

Nazočni su se iza pozdravnog dijela uputili na pokusno polje krumpira gdje je prezentiran gnojidbeni pokus u suradnji sa tvrtkom Petrokemija d.d. Predstavnica tvrtke Višnja Mikoč nazočne je upoznala sa postupkom provedbe pokusa koji je podijeljen na dva dijela, te su u svakom korištena različita gnojiva za osnovnu gnojidbu i prihranu usjeva. Rezultati pokusa će biti poznati nakon što se izvade gomolji i utvrdi prinos.

danpolja_2_.jpg

gnojidbeni pokus tvrtke Petrokemija d.d.
predstavnica tvrtke Višnja Mikoč

Na drugom pokusnom polju nazočnima su prezentirali svoj pokus predstavnici tvrtki BASF Croatia d.o.o i Cromos Agro d.o.o. Na pokusnoj parceli zasađene su dvije sorte krumpira Sylvana i Vineta, gnojidba je obavljena u trake prilikom sadnje 31. ožujka sa 350 kg/ha NPK 15:15:15 i 200 kg/ha NPK 5:15:30, a prihrana u dva navrata sa po 150 kg/ha KAN-a. Za zaštitu usjeva korištena su sredstva za zaštitu bilja navedenih dviju tvrtki. Od insekticida korišten je prilikom sadnje u trake Dursban G 7,5, te kod pojave ličinki krumpirove zlatice Alverde. Od herbicida upotrijebljeni su Stomp 330 E, Tor 70 WG i Focus ultra, te se za desikaciju cime planira upotreba Diquae. Za zaštitu od plamenjače i koncentrične pjegavosti korišteni su fungicidi Polyram DF, te Acrobat MZ i Signum.

danpolja_3_.jpg                 danpolja_4_.jpg

pokusno polje BASF-a i Chromos Agra
 
Nakon odrađenog službenog dijela na polju druženje se nastavilo u ugodnoj atmosferi do popodnevnih sati. Uz dobro društvo, obilje hrane i pića, nazočne su još više oraspoložili svojim sviranjem Ogulinski tamburaši. Na odlasku su svim gostima organizatori podijelili promotivne materijale i poklone.

danpolja_6_.jpg

 

dr. sc. Mirna Ceranić- Sertić
viši stručni savjetnik za zaštitu bilja

Pripremi za ispis