Obavijest voćarima 27.06.2012.

Zbog pojačanog leta jabučnog savijača potrebno je provesti ponovno tretiranje nasada jabuka. Od insekticida mogu se koristiti inhibitori razvoja kukaca: Nomolt, Match 50 EC, Runner 240 EC, Insegar 25 WP ili jedan od insekticida: Reldan 40 EC, Rely 40, Lino, te Calypso 480 SC ili Mospilan ukoliko je u nasadu primijećena jača pojava populacije lisnih ušiju.

Obratiti pozornost na populaciju crvenog voćnog pauka. U ovoj fazi razvoja kritičnim brojem smatra se 8-10 pauka po listu. Za suzbijanje primijeniti akaricide: Demitan SC, Ortus 5 SC, Vertimec, Kraft (uz dodatak Bijelog ulja). 

Tretiranja obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima! 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza. 

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način. 

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku. 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis