Obavijest povrtlarima 26.06.2012.

Obavještavaju se proizvođači kupusa da je potrebno provesti zaštitu usjeva protiv plamenjače i koncentrične pjegavosti. Preporuča se primjena ORTIVA u količini od 1 L na hektar.

 Obavještavaju se proizvođači krumpira da provedu zaštitu od krumpirove plijesni. Preporuča se primjena ELECTIS u količini od 2 kg na hektar ili DACONIL u količini od 1.75 L na hektar ili MELODY DUO u količini od 3 kg na hektar ili SHIRLAN u količini od 400 ml na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar.

Nasade rajčice na otvorenom potrebno je zaštiti od plamenjače primjenom EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar ili MELODY DUO u količini od 2.5 kg na hektar ili PERGADO MZ u količini od 2.5 kg na hektar ili REVUS u količini od 500 ml na hektar. Važno je u redoslijedu tretiranja mijenjati preparate, odnosno aktivne tvari.

Povrtlari koji će tretirati bio-preparatima mogu protiv plamenjače i lisne pjegavosti na kupusu, protiv krumpirove plijesni na krumpiru i protiv plamenjače na rajčici primijeniti MYCOSIN-VIN u količini od 5 kg na hektar ili FRUTOGARD u količini od 5 L na hektar.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Gordana Lovrec, dipl. ing .agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis