Obavijest voćarima 21.06.2012.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je potrebno provesti suzbijanje gusjenica jabučnog savijača zbog konstantnog leta leptira. Preporuča se primjena NOMOLT ili MIMIC u količini od 600 ml na hektar ili INSEGAR u količini od 400 ml na hektar ili RUNNER u količini od 500 ml na hektar ili CALYPSO u količini od 300 ml na hektar ili RELDAN ili LINO ili RELY u količini od 1.25 L na hektar.

Potreban je pregled voćnjaka na krvavu uš koja se naseljava u pukotinama rana po granama i deblu. Krvava uš podsjeća izgledom na vatu koja je nalijepljena u razne udubine, a kad se pritisne stvori se tamno smeđa izlučevina. Vrlo je važno na vrijeme otkriti ovu vrlo opasnu uš jer kad se previše raširi nasadom teško ju je suzbiti. Ukoliko se ustanovi njena prisutnost potrebno je samo područja ušima naseljena tretirati s CONFIDOR ili BOXER ili RAPID ili KOHINOR u količini od 5 ml na 10 L vode. Uši je potrebno dobro natopiti insekticidom kako bi uspio kroz vatastu bijelu nakupinu doprijeti do samog tijela uši. Također je potrebno provesti pregled na prisutnost crvenog voćnog pauka i ako se nađe na 10 pregledanih listova između 30 i 50 crvenih pauka potrebno je provesti suzbijanje primjenom akaricida npr. ZOOM u količini od 500 ml na hektar ili NISSORUN u količini od 300 ml na hektar ili ORTUS u količini od 1 L na hektar ili APOLLO u količini od 600 ml na hektar. Ukoliko se pregledom ustanovi povećana prisutnost lisnih uši preporuča se provesti suzbijanje primjenom aficida TEPPEKI u količini od 120 g na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv gusjenica jabučnog savijača primjena GRANUPOM u količini od 150 ml hektar ili MADEX u količini od 50 ml na hektar. Ukoliko je zamijećena povećana prisutnost crvenog voćnog pauka primijeniti PRIMU u količini od 1.5 L na 100 L vode ili NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode, a ako je potrebno suzbijanje lisnih uši primijeniti NEEMAZAL u količini od 300 ml na 100 L vode. Ukoliko se zamijeti pojava krvave uši primijeniti biopreparat COCANA u količini od 70 ml na 10 L vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis