Obavijest maslinarima 21.06.2012.

Maslinarima kvarnerskih otoka preporučamo da do kraja sljedećeg tjednaobave tretiranje usmjereno protiv karpofagne generacije maslinovog moljca (Prays oleae). Posljedica napada ovog štetnika očituje se u opadanju plodova tijekom kolovoza i rujna kada završava razvoj gusjenice u plodu.

Protiv maslinovog moljca moguće je primijeniti na maslini registrirane pripravake na osnovi djelatne tvari dimetoata (komercijalnog naziva Calinogor, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Rogor 40, Sistemin E-40, Zagor).

U integriranom i ekološkom sustavu proizvodnje maslina protiv karpofagne generacije maslinovog moljca moguća je primjena pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki (trgovačkog naziva Baturad WP i Biobit).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača.

Tretiranje obaviti u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Voditi evidenciju o provedenim tretiranjima.

 

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis