Obavijest maslinarima 21.06.2012.

Maslinarima preporučujemo da u narednih nekoliko dana izvrše zaštitu svojih maslinika usmjerenu protiv druge generacije maslininog moljca (Prays oleae). Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza. 

Ova preporuka se naročito odnosi na maslinare koji nisu izvršili zaštitu svojih maslinika protiv prve generacije maslininog moljca.

Preparati koje preporučujemo u tu svrhu jesu preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor).

Maslinari koji su upisani u upisnik integriranih proizvođača svoje nasade neka tretiraju sa mikrobiološkim insekticidom pod nazivom Baturad WP.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis