Obavijest proizvođačima bresaka i nektarina 19.06.2012.

Na lovkama zadnjih dana bilježimo značajan ulov breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Za suzbijanje navedenih štetnika dozvolu ima insekticid iz grupe regulatora razvoja Runner 240 SC (karenca 7 dana).

Zaštita nasada od breskvinog savijača i moljca na kasnijim sortama je moguća navedenim insekticidima: Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Ritam, Sistemine E-40 ili  Calinogor, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, (karenca 21dan).

Vrući i sparni dani pogoduju razvoju pepelnice (Sphaerotheca pannosa var.persicae). Zaštita je moguća jednim od pripravaka Indar 5W (karenca 3 dana), Nativo 75 WG (karenca 7 dana), Crystal (karenca 14 dana).

Upozoravamo proizvođače da prilikom odabira pripravka vode računa o karenci!

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis