Prezentacije gnojidbenih pokusa u suradnji s Petrokemijom d.d.

Češnjak je posađen strojno u listopadu 2011. godine, na povišene gredice. Strojna sadnja se nije pokazala kao najbolje rješenje zbog ne ujednačenosti dubine sadnje i nicanja, pri čemu su pojedini češnjevi ostajali na površini. Osim toga, veliki problem predstavljala je jaka pokorica koja je dodatno otežavala nicanje češnjaka. Plan gnojidbe izrađen je na temelju provedene analize tla u suradnji sa kolegicama iz Petrokemije.

 

 
Varijanta
 
Vrsta gnojiva
 
Količina gnojiva
 
Način primjene
 
 
 
 
1.
 
 
NPK 5-15-30
NPK 15-15-15
KAN
Fertina Ca 1%
6 kg/ 100m2
2 kg/ 100m2
2 kg/ 100m2
2-3x
Zaorati
Zatanjurati
Prihrana
Prihrana
 
 
2.
NPK 7-20-30
KAN
Ferina Ca 1%
Fertina P 2%
4 kg/ 100m2
3 kg / 100m2
2x
3x
 
Zaorati
3x prihrana
Prihrana
Prihrana
 
 
 
3.
 
NPK 7-14-21
MAP 11-54
KAN
Fertina P 2%
Fertina Ca 1%
5 kg/ 100m2
1,5 kg / 100 m2
2 kg / 100m2
2-3x
2x
Zaorati
Zatanjurati
Prihrana
Prihrana
prihrana
4.
Kontrola – NE GNOJENO

 

Gnojidbeni pokus postavljen je tri varijante dok je četvrta parcela predstavljala kontrolu.

U trenutnoj razvojnoj fazi češnjaka nije mjerena razlika u porastu češnjaka uvjetovana različitom gnojidbom. Tek nakon vađenja češnjaka koje se planira u drugoj polovici srpnja vaganjem će se utvrditi razlike u prinosu ovisne o gnojidbi.  

gnojidbeni_pokus_petrokemija.jpg

gnojidbeni_pokus_petrokemija1.jpg

Nakon prezentacije pokusa na češnjaku nastavljena je prezentacija gnojidbenih pokusa na zelju na OPG-u Cafuk. Pokusi na zelju koji predstavljaju nastavak dosadašnjih pokusa organizirani su s ciljem deskripcije sorte Varaždinskog kupusa. Obzirom da se planira ulaskom u EU podnijeti zahtjev za zaštitu izvornosti varaždinskog zelja na nivou EU potrebno je provesti dodatne pokuse i genetske analize. Zbog toga je organiziran pokus na PPP Cafuk koji je dobio rješenje Ministarstva poljoprivrede kao „Čuvar sorte“. U sklopu tog pokusa provedeni su i gnojidbeni pokusi po metodi slučajnog bloknog rasporeda u suradnji s Petrokemijom d.d. Gnojidbeni pokus je postavljen u tri varijante gnojidbe i jedna kontrola.

 
 
Varijanta
 
Vrsta gnojiva
 
Količina gnojiva
 
Način primjene
 
 
 
 
1.
 
 
NPK 5-15-30
NPK 15-15-15
KAN
Fertina P 1%
4 kg/ 100m2
2 kg/ 100m2
2 kg/ 100m2
2-3x
Zaorati
Zatanjurati
Prihrana
Prihrana
 
 
2.
NPK 7-20-30
UREA
KAN
Fertina P 2%
5 kg/ 100m2
1,5 kg/ 100m2
2 kg / 100m2
2-3x
 
Zaorati
zatanjurati
prihrana
Prihrana
 
 
 
3.
 
NPK 7-14-21
MAP 11-54
KAN
Fertina P 2%
 
5 kg/ 100m2
1,5 kg / 100 m2
2 ,5kg / 100m2
2-3x
 
Zaorati
Zatanjurati
Prihrana
Prihrana
 
4.
Kontrola – NE GNOJENO

gnojidbeni_pokus_petrokemija2.jpg

gnojidbeni_pokus_petrokemija3.jpg

Nakon dozrijevanja sjemena na biljkama sjemenjačicama planira se provesti mjerenje i utvrditi utjecaj različite gnojidbe na prinos sjemena.
 Jelena Stipetić, dipl. ing. agr., stručna suradnica
            Mara Bogović, mag. ing. agr., viša stručna savjetnica