Obavijest vinogradarima 15.06.2012.

Vinova loza je u fazi kraja cvatnja ili je cvatnja završila ovisno o sortimentu. Od zadnje preporuke proteklo je 9 dana, u tom periodu palo je 30 -60 l kiše po m2, visoka je vlaga zraka te su zabilježene maksimalne temperature zraka od 23-27 C.

Ovakvi uvjeti pogoduju razvoju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Unicula necator). 

Budući da je obilaskom vinograda uočena pojava simptoma plamenjače (žute pjege na licu lista te ispod bijela prevlaka), važno je što prije obaviti zaštitu vinove loze. 

Za zaštitu od plamenjače preporuka je koristiti sistemične fungicide: Ridomil Gold Combi, Forum star, Baldo F, Mikal Flash, Mikal Premium, Winner, Attila, Rival, Alonso, Pergado F i dr,. 

Navedeni fungicidi sadrže folpet koji će spriječiti pojavu ranog botritisa ili sive plijesni. 

Za suzbijanje pepelnice ( Unicula necator) preporučamo fungicide: Stroby WG, Crystal KS, Postalon 90 SC, Talendo EC, Punch 10 EW, Nativo 75 WG i dr. Ako se koriste triazolski fungicidi (Folicur 250, Topas 100) potrebno im je dodati pripravak na osnovu sumpora. 

Kod sorata kod kojih je završila cvatnja moguća je primjena botriticida u zonu grozdića (Mythos, Botril 300 SC, Chorus 75 WG i dr.)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputi proizvođača! 

Marijana Milušić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marijana.Milusic@komora.hr
 
Pripremi za ispis