Obavijest maslinarima 15.06.2012.

Obzirom da su u obalnom dijelu županije plodovi masline veličine od 4-8 mm preporuča se suzbijanje druge generacije maslininog moljca (Prays oleae).  

Za tu svrhu mogu se koristiti Baturad WP, ili Biobit dozvoljeni i u ekološkoj proizvodnji

ili jedan od pripravaka čija je aktivan tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). 

U Skradinskom zaleđu posebno na sorti Krvavici plod masline je manji od 4 mm pa sa zaštitom treba pričekati još nekoliko dana. 

Upozoravaju se maslinari koji su prošle godine imali veće štete od napada maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) da u narednom periodu pozornije prate pojavu ovog štetnika u svojim nasadima. 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidencijski list o korištenju sredstava za zaštitu bilja, ambalažu zbrinuti prema propisima!  

                                                                       Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
                                                                       e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@komora.hr
Pripremi za ispis