Obavijest vinogradarima 14.06.2012.

Ovisno o sortimentu i položaju nasada, skori je kraj cvatnje vinove loze. Stoga bi valjalo, nakon kiše koja je padala, zaštititi nasade od uzročnika bolesti peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za tu je prigodu dobro rabiti tzv. sistemične pripravke. Protiv bolesti peronospore preporučujemo jedan od navedenih fungicida: Ridomil ili Melody duo ili Acrobat.

Protiv pepelnice je dobro rabiti također jedan od fungicida: Nativo ili Folicur ili Falcon.

Također valja reći, kako je je ovaj period sve do fenofaze šaranja bobica najkritičniji za bolest pepelnicu ili lug. Stoga preporučujemo uporabu i elementarnog sumpora u roku tri dana nakon izvršenog tretmana s ranije navedenim pripravcima. Elementarni sumpor se nebi smio zaprašivati po lišću i grožđu, već po tlu, ispod samog čokota.

Jednako tako u nekim su se vinogradima pojavile lisne uši, pa bi valjalo uporabiti jedan od pripravaka predviđenih za tu namjenu: Actara 25 WG ili Confidor SL 200 ili Boxer 200 SL ili Rapid.

Provedbom zaštitnih mjera nužno je voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste za rabljena  sredstva. 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E-mail: Ivan.Simicevic@komora.hr
Pripremi za ispis