Obavijest proizvođačima agruma 14.06.2012.

Obilaskom nasada agruma (mandarina, limun, grejp,naranča)  uočena je veća populacija lisnih i štitastih uši na novo izraslim listovima.

Za suzbijanje navedenih štetnika prednost dati pripravcima iz skupine neonikotinoida: Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Rapid, Dali, Congo, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL kojima je moguće dodati 1% mineralnog ulja (Bijelo ili Mineralno svjetlo ulje).

Tretiranje obaviti sukladno preporukama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način. 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr