Obavijest o prikupljanju prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 14.06.2012.

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH pod nazivom CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira akcije prikupljanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja.

Dana 18. 06. 2012. godine prikupljati će se prazna ambalaža na području Ličko-senjske županije i to na dvije lokacije.  

OTOČAC,
KRALJA ZVONIMIRA 131
Prodavaonica
Madig-Mrežnica d.o.o.
 
 
od 10:30 do 12:30 sati
GOSPIĆ,
 IX GBR HRVATSKE VOJSKE VUKOVI 7 (kod novog mosta)
Prodavaonica
Poljopromet d.o.o.
 
od 13:30 do 15:30 sati
 

Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo prazna ambalaža ovih 12 tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju vam besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: Am Agro, AgroChem-Maks, Agroteks, Bayer, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera dd (prijašnja Veterina Kalinova), Herbos.

Na lokacijama se dakle neće prihvaćati ambalaža nečlanova Udruge i projekta.  Za ambalažu drugih tvrtki, koje nisu dio projekta, treba se obratiti proizvođačima ili uvoznicima tih proizvoda.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom predaje ambalaže sa sobom se mora donijeti obrazac Pratećeg lista za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) koji se može se kupiti u knižarama, koji će tvrtka C.I.A.K. d.o.o. potvrditi i kao takav će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebni su (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) sljedeći podaci: OIB, MBS – matični broj subjekta, MBO – matični broj obrta, MIBPG – identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i pečat. Ne upisivati kilažu otpada!

Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista neće biti prihvaćen, a upute poljoprivrednicima o popunjavanju obrasca i primjer pravilno ispunjenog Pratećeg lista možete dobiti u uredima Poljoprivredne savjetodavne službe u Gospiću, Otočcu, Udbini i Brinju ili na internetskoj stranici www.cropa.hr .

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi! 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
Pripremi za ispis